Εταιρική Διακυβέρνηση
Γενικές Συνελεύσεις
 
Γενικές Συνελεύσεις

Βρέθηκαν 64 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 40.Πρώτη Προηγούμενη 1234 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2016 Φ.Π.
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22/06/2016
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.06.2015
fileicon Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2015 Φ.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2015 Ν.Π.
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 22/06/2015
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22/06/2015
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.06.2014
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.06.2014
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2014 Φ.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2014 Ν.Π.
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 19-6-2014
fileicon Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-11-2013
fileicon Πρόσκληση Έκτακτικης Γενικής Συνέλευσης 30-11-2013
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.11.2013
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Νοεμβρίου 2013 Φ.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Νοεμβρίου 2013 Ν.Π.
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28-06-2013
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 28.06.2013