Ανακοινώσεις
 
Ανακοινώσεις

Βρέθηκαν 187 εγγραφές, εμφανίζονται από 186 έως 187.Πρώτη Προηγούμενη 3132333435363738 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
IPO – BRIEF FINANCIAL DATA


Εταιρική Διακυβέρνηση
Γενικές Συνελεύσεις
 
Γενικές Συνελεύσεις

Βρέθηκαν 57 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 123 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 03/09/2018
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 03/09/2018
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03/09/2018
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 03/09/2018 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 03/09/2018 Φ.Π.
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 19/06/2017
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19/06/2017
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 19/06/2017
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2017 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2017 Φ.Π.
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 22/06/2016
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 22/06/2016
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2016 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2016 Φ.Π.
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22/06/2016
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.06.2015
fileicon Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2015 Φ.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2015 Ν.Π.
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 22/06/2015