Εταιρική Διακυβέρνηση
Γενικές Συνελεύσεις
 
Γενικές Συνελεύσεις

Βρέθηκαν 59 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 123 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/06/2019
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28/06/2019
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 03/09/2018
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 03/09/2018
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03/09/2018
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 03/09/2018 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 03/09/2018 Φ.Π.
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 19/06/2017
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19/06/2017
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 19/06/2017
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2017 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2017 Φ.Π.
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 22/06/2016
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 22/06/2016
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2016 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2016 Φ.Π.
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22/06/2016
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.06.2015
fileicon Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2015 Φ.Π.


Γνωστοποίηση συναλλαγών
 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Βρέθηκαν 356 εγγραφές, εμφανίζονται από 356 έως 356.Πρώτη Προηγούμενη 6566676869707172 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν.3340 ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009