Βρέθηκαν 102 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 6.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Επόμενη Τελευταία
12-01-2018
Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».
12-01-2018
Νέα ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων  (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 18/01/2018.
21-11-2017
Πρόγραμμα "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"
21-11-2017
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοινώσε στις 20/11/2017 την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούμε Έξω», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.
17-11-2017
Δεύτερος Κύκλος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16
17-11-2017
Ανακοίνωση του Υπουργείου ότι την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16
08-11-2017
Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
08-11-2017
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : 28.03.2018 και ώρα 17:00
10-10-2017
Επιχειρούμε Έξω
10-10-2017
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μεταποιητικών μικρομεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση τη εξωστρέφειας τους, τη συμμετοχή τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.
10-10-2017
Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
10-10-2017
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί