Στρατηγικός σχεδιασμός της INTRACOM στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών, διμερών & εθνικών προγραμμάτων στην Βουλγαρία και Ρουμανία

 

INTRACOΜ Στρατηγικός ΣχεδιασμόςΤο έργο (2003) αφορούσε στη διείσδυση στην Βουλγαρία και Ρουμανία της INTRACOM, ενός εκ των μεγαλυτέρων ομίλων στο χώρο του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής στην περιοχή, σε τομείς που χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διεθνή, διμερή και εθνικά των χωρών. Το έργο υλοποιήθηκε με κοινές ομάδες εργασίας της Euroconsultants Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της INTRACOM.

 

Αποτέλεσμα του έργου ήταν ο λεπτομερής προγραμματισμός σχεδίων δράσης, ο προσδιορισμός και στη συνέχεια η αποτελεσματική υλοποίηση, συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής των συγχηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Η κατάρτιση των σχεδίων δράσης επικεντρώθηκε στους τομείς ενδιαφέροντος - δραστηριότητας (τηλεπικοινωνίες, πληροφοριακά συστήματα), και συνολικά ή σε συγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα διεθνών οργανισμών όπως PHARE της Ε.Ε., προγραμμάτων της WORLD BANK, του IFC, της EBRD,της EIB, διμερών όπως το ΕΣΟΑΒ, καθώς και προγραμμάτων της Ε.Ε. που αφορούν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όπως ISPA, SAPARD, τα προγράμματα χρηματοδότησης των Υπουργείων και άλλων κρατικών υπηρεσιών.