Ανάλυση και σχεδιασμός επιλογών - προτάσεων χρηματοοικονομικών λύσεων - επιχειρησιακού σχεδιασμού και προτάσεων οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης για το σύνολο του Ομίλου ΙΑΣΩ

 

ΙΑΣΩΗ ομάδα συμβούλων που ενεπλάκη στο έργο (2006), ανέλυσε χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και εργαλεία στρατηγικής και πρότεινε λύσεις για μία σειρά θέματα – προκλήσεις για έναν οργανισμό στο χώρο των ιατρικών υπηρεσιών όπως ο Όμιλος ΙΑΣΩ:

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση στρατηγικής και η κατάρτιση λεπτομερούς προγράμματος δράσης και επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων, που συνοδεύονταν από σχεδιασμό και παρακολούθηση εφαρμογής συστήματος υλοποίησης των σχεδίων δράσης.