Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ERP στην ALUMYL ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. - Ανασχεδιασμός και Τεκμηρίωση Επιχειρηματικού Μοντέλου και Διαδικασιών (business modeling)

 

AlumillΤο έργο (2002) αφορούσε στην α’ φάση της εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος ERP στην ΑΛΟΥΜΥΛ («Φάση σύλληψης του έργου»). Η κοινή ομάδα συμβούλων και στελεχών της εταιρίας, πραγματοποίησε: