Οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση στην ΕΥΔΑΠ (Διεύθυνση Συντονισμού Δημοπρατήσεων και Ελέγχου)

 

Το έργο (2002) αφορούσε στον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής καθώς και των επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR) της Διεύθυνσης με σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας της και του κυκλώματος δημοπρατήσεων και παρακολούθησης και ελέγχου των έργων της ΕΥΔΑΠ.