Εγκατάσταση συστήματος διοίκησης στην ΜΕΤΕCO – Εταιρία Ανακύκλωσης Μετάλλων

 

METECOΤο έργο (2009) αποτελεί επιτυχημένο μοντέλο στην ραγδαία αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης εταιρίας ανακύκλωσης μετάλλων με την παράλληλη εκπόνηση, εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001 και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας κατά OHSAS18001.