Μελέτη Ενοποίησης ΟΥΘ Α.Ε. - ΟΑΘ Α.Ε. - Πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Νέας Ενοποιημένης Εταιρίας Ύδρευσης  Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.)

 

ΕΥΑΘΤο έργο (1998-1999) αφορούσε στην Μελέτη Ενοποίησης των ΟΥΘ Α.Ε. και ΟΑΘ Α.Ε., για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όσον αφορά θέματα όπως:

 

 

Σημαντικό μέρος του έργου αποτέλεσε και η παρακολούθηση της Ενοποίησης των δύο Οργανισμών. Επίσης, η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. εκπόνησε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Νέας Ενοποιημένης Εταιρίας ΕΥΑΘ Α.Ε. για την περίοδο 1998 – 2002. Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2414 για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Κύριο αποτέλεσμα της μελέτης αποτελεί η εξασφάλιση της κερδοφορίας της εταιρίας και η παράλληλη αναπτυξιακή της πορεία.