Ενδεικτικά έργα στον τομέα της Υγείας

Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο  Δ.Υ.ΠΕ. Βορείου Αιγαίου (2004-2008)

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης (2003-2007)

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Β’   Πε.Σ.Υ.Π.  Νοτίου Αιγαίου (2003-2007)

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικού Νοσοκομείου «Διδυμοτείχου»

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικού Νοσοκομείου «Κιλκίς»

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικού Νοσοκομείου «Δράμας»

·         Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικού Νοσοκομείου «Χαλκιδικής»

·         «Εμπειρογνωμοσύνη - Συλλογή και  Επεξεργασία Στοιχείων Λειτουργίας  και Δεικτών Απόδοσης  των  Γενικών Νοσοκομείων  «Καστοριάς», «Φλωρίνης» και «Κοζάνης» (Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης) που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της Υγειονομικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Δ.Υ.ΠΕ. Δ.Μ.), κατά την τελευταία πενταετία και κατάρτιση Σχεδίων Δράσης  για τα έτη 2005-2010»

·         Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για τη συμμετοχή της στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006 ,  Άξονας : Υγεία

·         Επιχειρησιακό Σχέδιο της  Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συμμετοχή της στο Ε.Π.«Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006, Άξονας : Υγεία

·         Εκπόνηση «Μελέτης  Προτάσεων Στρατηγικών Επιλογών και Αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Λύσεων για την εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε.» 

Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες – Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής – Διαχείρισης Ποιότητας

·         Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων με την χρήση Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος – Υπηρεσίες υποστήριξης 3ης και 4ης ΥΠΕ (Υπ.Υγείας)

·         Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης και Αναγκών σε Υποδομές, Εξοπλισμό, Ανθρώπινο Δυναμικό, στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης (Χάρτης Υγείας)»

·         Μελέτη Ασφάλειας Επεξεργασίας Δεδομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»   

·         Μελέτη Ασφάλειας Επεξεργασίας Δεδομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης   «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

·         Μελέτη ανάπτυξης και εφαρμογή ΗΑCCP με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 στο ΓΝ Κοζάνης

·         Μελέτη Σκοπιμότητας Ανάπτυξης Τηλεματικής Υποδομής και Υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

·         Μηχανογράφηση Ιατρικού Κέντρου «Πλάτων».

·         Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανάκτησης, Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Ιατρικών Δεδομένων.

·         Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Προμηθειών για την Υγεία «OPUS»

·         Μελέτη «Υφιστάμενων Λειτουργιών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για  την  Αντιμετώπιση  Περιστατικών  Εκτάκτου  Ανάγκης»

·         Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτου Ανάγκης από Ραδιολογικούς Βιολογικούς και Χημικούς Παράγοντες (Ρ.Β.Χ.Π.) στο  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

·         Τεχνικός Σύμβουλος Μελέτης, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) της  A’ Δ.Υ.ΠΕ. Kεντρικής Μακεδονίας & B’   Δ.Υ.ΠΕ. Kεντρικής Μακεδονίας

·         Τεχνικός Σύμβουλος Μελέτης, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) της Δ.Υ.ΠΕ. Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης

·         Τεχνικός Σύμβουλος Μελέτης, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) της  Β’  Δ.Υ.ΠΕ.  Νοτίου Αιγαίου

·          Επιμόρφωση στελεχών και υποστήριξη των Κέντρων Ψυχικής Υγείας του έργου: «Συνεργασία για την πρόσβαση των πληθυσμών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας»

Τεχνικός Σύμβουλος έργων

·         Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης στους τομείς Υγεία και Πρόνοια (Κ.Θ.Π. 76 και 79) στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Αναθ. Αρχή: ΕΔΑ ΠΕΠ ΔΜ)

·         Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών για τα έργα ΕΣΟΑΒ στις χώρες Βουλγαρίας και Ρουμανίας (Ρουμανία: Περιφερειακό Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών Targu Mures,  Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά St. MARIA, Ιάσιο, Βουλγαρία: Δημιουργία και εξοπλισμός χειρουργικής μονάδας Περ. Νοσοκομείου Kardjali, ιατρικός εξοπλισμός για το Περ. Ογκολογικό Νοσοκομείο Vratsa,      Δημιουργία Περ. Ογκολογικής Κλινικής  Smolyan)  

·         Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων  Γ’ ΚΠΣ στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

·         Επικεφαλής Τεχνικού – Χρηματοοικονομικού – Νομικού Συμβούλου υλοποίησης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με ΣΔΙΤ μέσω ΣΔΙΤ (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε)

·         Τεχνικός Σύμβουλος  της Δ.Υ.ΠΕ. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την αξιοποίηση του πρώην Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

·         Διοίκηση - Διαχείριση του έργου: «Σχεδίαση και Ανέγερση Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής  ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκης»

Διασυνοριακή Συνεργασία

·         Εύρεση περιπτώσεων Φυματίωσης και Ηπατίτιδας Β σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Στοχευμένες Παρεμβάσεις για τη θεραπεία και πρόληψη της Φυματίωσης και της Ηπατίτιδας Β/TIPTBHB» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 

·         «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Πληροφόρηση Και Δημοσιότητα», «Διοργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων & Καμπάνια Ενημέρωσης» και «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκδηλώσεων Εθελοντικής Αιμοδοσίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Voluntary Blood Donation / Rho Donate» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 

·         ‘Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα’ αναφορικά με την υλοποίηση των ενεργειών «Δράσεις Πληροφόρησης» και «Συλλογή και Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων» για την υλοποίηση του έργου «Επιδημιολογικός Χάρτης Περιοχής Δικτύου» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

·         Μελέτη – Επίβλεψη διασυνοριακών δράσεων για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης και την πρόληψη των νοσημάτων που μεταδίδονται με αυτά στις περιοχές Φλώρινας και Μοναστηρίου (Μπίτολα) και Σκοπίων