Καινοτομία & Τεχνολογία

Με σχεδόν 25 χρόνια εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας τόσο σε διεθνές και εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικό, με τον ίδιο τον όμιλό της να αποτελεί επιτυχημένη πρακτική στο χώρο της καινοτομίας (i4G, ICTV, Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ κλπ.), η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. αποτελεί τον αξιόπιστο εταίρο  στη διαχείριση καινοτομίας.


Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο