Υποδομές Ανάπτυξης & Καινοτόμες Επιχειρήσεις
Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020» προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, και να επιτευχθεί μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  Άλλωστε, αυτός είναι κι ο λόγος που η ΕΕ θέτει ως στόχο να επενδύεται το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ σε Έρευνα &Ανάπτυξη / Καινοτομία έως το 2020.  Σύμφωνα με τον  «Πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης για το 2014» και τον «Πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας του 2014», αν και η Ευρώπη προσεγγίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία όσον αφορά την καινοτομία, οι διαφορές ως προς τις επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ εξακολουθούν σήμερα να είναι μεγάλες και μειώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς, Η Ελλάδα έχει χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ και κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία χωρών με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία».  

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α..Ε αντιλαμβανόμενη από νωρίς τη σημασία και συμβολή της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επένδυσε σε:


  • Εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης, ιδρύοντας την πρώτη ιδιωτική θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στην Ελλάδα (I4G-Incubator for Growth), η οποία διαχειρίζεται ένα Seed Fund ύψους 2 εκ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, όπως τη  Stem-Health S.A, Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων, και την  Elixis S.A, εταιρεία παροχής υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας που ειδικεύεται στον τομέα της πρόγνωσης και έρευνας στην παχυσαρκία,

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημιουργώντας μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο, τη ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής Α.Ε, η οποία αναπτύσσει εφαρμογές διαδικτύου και παρέχει ένα φάσμα αποδοτικών, καινοτόμων και αξιόπιστων υπηρεσιών τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα  στον κλάδο των  ΤΠΕ,

  • Ευρυζωνικά Δίκτυα Επικοινωνίας,  ιδρύοντας την ICTV Hellas S.A, η οποία καλύπτει τις ανάγκες διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στις αγορές των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, αναψυχής, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Ενημέρωση
Εάν ενδιαφέρεστε για θέματα που άπτονται της στήριξης της καινοτομίας, ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, ανάδειξης και υποστήριξης  καινοτόμων ιδεών, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων Καινοτομίας & Τεχνολογίας της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ και της i4G είναι στη διάθεσή σας.

 

ΕΠΑΦΕΣ

Θεολόγης ΠροκοπίουΝίκος Γιαννουλίδης email me
Διευθυντής
Ευρωπαϊκά Εργα
Καινοτομίας & Τεχνολογίας
Θεσσαλονίκη
phone me 2310 804000
Πελατολόγιο
Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο