Ενέργεια και περιβάλλον
Ενέργεια και περιβάλλον
Ο τομέας της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα είναι περισσότερο από ποτέ στο κέντρο της επικαιρότητας, τόσο από άποψη κοινωνικής ανάγκης και ευθύνης αλλά και ευκαιριών επιχειρηματικής αξιοποίησης. Η ορθή και τεκμηριωμένη περιβαλλοντική στρατηγική και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και η χρηματοδοτική διαχείριση είναι στο κέντρο των αναγκών ειδικά στις επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά Εργα
  • Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για σχεδιασμό του προγράμματος JESSICA με δημιουργία Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του έργου:  «Mediterranean Building Rethinking For Energy Efficiency Improvement (Marie) / ΜedStrategicProject»
  • GRABs (Green & Blue Space Adaptation For Eco And Urban Towns) - Δήμος Καλαμαριάς
  • Παροχή υπηρεσιών προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Ren Ren: Renewable Energy Regions Network»: α) Διαχείριση & Συντονισμός, β) Επικοινωνία & Διάχυση Πληροφόρησης, γ) Ανταλλαγή Εμπειριών για τον προσδιορισμό και την ανάλυση Καλών Πρακτικών σε ΑΠΕ
  • Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και σεναρίων για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και αξιολόγηση των τεχνολογιών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στα Βαλκάνια. Καταγραφή και ανάλυση χρηματοδοτικών εργαλείων και ανάλυση παρούσας κατάστασης σχετικά με τη νομοθεσία και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα (LIFE+  project: BalkWaste)


ΕΠΑΦΕΣ

Δημήτρης ΜαραγκόςΔημήτρης Μαραγκός email me
Μέλος Δ.Σ.
Θεσσαλονίκη,
phone me 2310 804000
  
Αναστασία ΠαπαδοπούλουΘωμάς Στόικος email me
Διευθυντής,
Αθήνα,
phone me 211 1001600

Πελατολόγιο
Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο