Γενικές Συνελεύσεις
 
Γενικές Συνελεύσεις

Βρέθηκαν 94 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12345 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
fileicon Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 2021 Α Επαναληπτική Συνεδρίαση
fileicon ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΔΟΧΩΝ
fileicon ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 12.7.2021
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 12.7.2021
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 12.7.2021
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 12.7.2021
fileicon ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021
fileicon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2021 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Γ.Ε.ΜΗ
fileicon ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 2021 Γ.Ε.ΜΗ
fileicon Εντυπο Εκπροσώπησης Νομικού Προσώπου Τακτική Γ.Σ. 2021
fileicon Έντυπο Εκπροσώπησης Φυσικού Προσώπου Τακτική Γ.Σ. 2021
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 8.1.2021
fileicon ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 30.6.2020
fileicon ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. 2020
fileicon ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020
fileicon ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α
fileicon ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 2020
fileicon ΓΕΜΗ 57659404000 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 2020 Ευρωσύμβουλοι Πλήρες