Γενικές Συνελεύσεις
 
Γενικές Συνελεύσεις

Βρέθηκαν 95 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 40.Πρώτη Προηγούμενη 12345 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
fileicon ΓΕΜΗ 57659404000 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 2020 Ευρωσύμβουλοι Πλήρες
fileicon ΓΕΜΗ 57659404000 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 2020 Ευρωσύμβουλοι Περίληψη
fileicon Πρακτικό Δ.Σ. Κωδικοποίηση Καταστατικού
fileicon Πρακτικό Δ.Σ. Συγκρότησης Σε Σώμα
fileicon Πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ. 2019
fileicon Νέο Κείμενο Καταστατικού Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. 9.12.2019
fileicon Αποφάσεις Εκτάκτου Γ.Σ. Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.
fileicon Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 9/12/19 Εντυπο Εκπροσώπησης Νομικού Προσώπου
fileicon Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 9/12/19 Εντυπο Εκπροσώπησης Φυσικού Προσώπου
fileicon Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 9/12/19 Σχέδιο Αποφάσεων
fileicon Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 9/12/19 Πλήρες Κείμενο
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Εξ Αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/07/2019 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Εξ Αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/07/2019 Φ.Π.
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28/06/2019
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/06/2019 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/06/2019 Φ.Π.
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/06/2019
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28/06/2019
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 03/09/2018
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 03/09/2018