Γενικές Συνελεύσεις
 
Γενικές Συνελεύσεις

Βρέθηκαν 87 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 40.Πρώτη Προηγούμενη 12345 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
fileicon Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 9/12/19 Εντυπο Εκπροσώπησης Φυσικού Προσώπου
fileicon Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 9/12/19 Σχέδιο Αποφάσεων
fileicon Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 9/12/19 Πλήρες Κείμενο
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Εξ Αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/07/2019 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Εξ Αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/07/2019 Φ.Π.
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28/06/2019
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/06/2019 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/06/2019 Φ.Π.
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/06/2019
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28/06/2019
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 03/09/2018
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 03/09/2018
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03/09/2018
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 03/09/2018 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 03/09/2018 Φ.Π.
fileicon Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 19/06/2017
fileicon Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19/06/2017
fileicon Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 19/06/2017
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2017 Ν.Π.
fileicon Έντυπο Εξουσιοδότησης για Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2017 Φ.Π.