Γενικές Συνελεύσεις
 
Γενικές Συνελεύσεις

Βρέθηκαν 103 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 123456 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
fileicon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση
fileicon ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 2022
fileicon Έντυπο Εκπροσώπησης Φυσικού Προσώπου Τακτική Γ.Σ. 2022
fileicon Εντυπο Εκπροσώπησης Νομικού Προσώπου Τακτική Γ.Σ. 2022
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 03 05 2022
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 3.5.2022 Έγκριση Οικ. Καταστ. 2021
fileicon Πρακτικό Δ.Σ. Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Πιστοποίηση Καταβολής Αύξησης 24.2.2022
fileicon ΕΚΘΕΣΗ Αύξησης - Έκθεση Ορκωτού 24.2.2022
fileicon Πρακτικό Δ.Σ. Ορισμός Τιμής Διάθεσης 17.1.2022
fileicon Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 2021 Α Επαναληπτική Συνεδρίαση
fileicon ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΔΟΧΩΝ
fileicon ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 12.7.2021
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 12.7.2021
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 12.7.2021
fileicon ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 12.7.2021
fileicon ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021
fileicon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2021 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Γ.Ε.ΜΗ
fileicon ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 2021 Γ.Ε.ΜΗ
fileicon Εντυπο Εκπροσώπησης Νομικού Προσώπου Τακτική Γ.Σ. 2021