Επικοινωνία
Επικοινωνήστε με την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΑθήναΑκαδημίας 5, Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Τηλ:      0030 211 100 1600
Fax:       0030 210 3615 581
Εmail:    euroath@euroconsultants.com.gr

Θεσσαλονίκη


COURIER: Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, 57001 Θεσσαλονίκη
ΕΛΤΑ:    Τ.Θ. 22461, Τ.Κ. 55102
Τηλ:       0030 2310  804 000
Fax:       0030 2310  804 100
Εmail:    info@euroconsultants.com.gr
Επικοινωνία Μετόχων

Επικοινωνία μετόχων και λοιπών υπόχρεων ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης μετοχών της εταιρίας.


Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι και λοιποί Υπόχρεοι που οφείλουν να ενημερώσουν την εταιρία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την απόκτηση ή διάθεση μετοχών της εταιρίας, να αποστέλλουν τις έγγραφες ενημερώσεις τους, ως ακολούθως:


Email: investor@euroconsultants.com.gr
Fax: +30 2310 804100