Επίκαιρα Θέματα

Στελέχη της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ παρουσιάζουν μία σειρά επίκαιρων θεμάτων που άπτονται της πραγματικότητας της οικονομίας και της κοινωνίας  με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας και γνώσης για τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο