Στρατηγική
Government Consulting
Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ διαθέτει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας που απαιτείται στο δημόσιο τομέα για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών. Είτε η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά μεταφορά τεχνογνωσίας για  υποστήριξη υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών κατά τη διαδικασία προσαρμογής τους σε ευρωπαϊκά πρότυπα, είτε τεχνική βοήθεια σε φορείς του δημοσίου τομέα στη χώρα μας, η προσέγγισή μας είναι ολιστική και στοχευμένη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου και του πελάτη, και λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους επιτυχίας ενός εγχειρήματος με τη συμμετοχή του έμπειρου δυναμικού της εταιρείας και τη συνεργασία με εξειδικευμένους εμπειρογώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έχει αναλάβει προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο. Πηγές χρηματοδότησης των έργων αποτελούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης, κ.α. 


Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε φορείς του δημόσιου τομέα και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος.


Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ συγκαταλέγεται μέσα στις πρώτους ομίλους παγκοσμίως στον σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Συνεπής στον στόχο "Ελλάδα της Καινοτομίας για το 2020", υποστηρίζει την υλοποίηση συνεργειών του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας  Horizon 2020 με αντίστοιχες δράσεις από τα Εθνικά Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα.  Με γνώμονα τη διεθνή δικτύωση και συνεργασία στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και Καινοτομίας παρέχει υπηρεσίες σε αντικείμενα υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης σε ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα,  πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές.

 

Μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες Government Consulting που παρέχει η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ μέσω των τριών εξειδικευμένων τμημάτων της, εάν πατήστε εδώ

 


 


 

Ενδεικτικά έργα
Διεθνή Έργα
  • Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων της Σερβίας στο πλαίσιο του μηχανισμού προ-ενταξιακής βοήθειας
  • Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
  • Ωρίμανση έργων υποδομής Βουλγαρικών περιφερειών προς χρηματοδότηση μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων
  • Πρόγραμμα πλαίσιο τεχνικής βοήθειας προς τη Ρουμανική Κυβέρνηση
  • Σχεδιασμός του Κυπριακού Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και της βοήθειας μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων
  • Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας της Βόρειας Βοημίας


Ευρωπαϊκά έργα τεχνολογίας - καινοτομίας

  • Δημιουργία 4 θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στην Τουρκία με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
  • Συντονισμός κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΕΕ και των χωρών του Κόλπου με στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη του διαλόγου για ενιαία ερευνητική πολιτικήΕΠΑΦΕΣ

Θεόδωρος ΣερεμετάκηςΘέμις Κοκορότσικος email me
Διευθυντής
Εργα Δημοσίου Τομέα
Θεσσαλονίκη
phone me 2310 804000
  
Πάνος ΚανελλόπουλοςΔημήτρης Αγγέλης email me
Εργα Δημοσίου Τομέα
Αθήνα
phone me 211 1001600
 
   
 Αννα Παπαβλαχοπούλου email me
Διευθύντρια
Διεθνή Εργα
phone me 2310 804000
 
Πελατολόγιο
Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο