Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα
Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα
Με τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας να αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στη χώρα μας παρά την κρίση, και της δημόσιας υγείας να συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναμία ανασυγκρότησης, παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες και για τους δύο με την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, επέκτασης δραστηριοτήτων και εκτός συνόρων, διαφοροποίησης και εκσυγχρονισμού της στρατηγικής, βελτίωσης απόδοσης και επίδοσης λειτουργίας με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και τεχνολογίας.
Ενδεικτικά Εργα
 Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια
  • Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο  Δ.Υ.ΠΕ. Βορείου Αιγαίου (2004-2008)
  • Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης (2003-2007)
  • Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Β’   Πε.Σ.Υ.Π.  Νοτίου Αιγαίου (2003-2007)


Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες – Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής – Διαχείριση Ποιότητας

  • Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων με την χρήση Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος – Υπηρεσίες υποστήριξης 3ης και 4ης ΥΠΕ (Υπ.Υγείας)
  • Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης και Αναγκών σε Υποδομές, Εξοπλισμό, Ανθρώπινο Δυναμικό, στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης (Χάρτης Υγείας)»

 

Τεχνικός Σύμβουλος έργων

  • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης στους τομείς Υγεία και Πρόνοια (Κ.Θ.Π. 76 και 79) στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Αναθ. Αρχή: ΕΔΑ ΠΕΠ ΔΜ)
  • Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων  Γ’ ΚΠΣ στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

 

Διασυνοριακή Συνεργασία

  • Εύρεση περιπτώσεων Φυματίωσης και Ηπατίτιδας Β σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Στοχευμένες Παρεμβάσεις για τη θεραπεία και πρόληψη της Φυματίωσης και της Ηπατίτιδας Β/TIPTBHB» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 

περισσότερα


ΕΠΑΦΕΣ

Βιβή Γαϊτανάκη Θέμις Κοκορότσικος email me
Διευθυντής
Θεσσαλονίκη
phone me 2310 804000
  
Αλέξης ΜπέρλερΑλέξης Μπέρλερ email me
Διευθυντής
Αθήνα
phone me 211 1001600

Πελατολόγιο
Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο