Ιστορικό Αποστολή
Ταυτότητα


Ιστορικό

1990

Ίδρυση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη

1992

Μετατροπή της ΕΠΕ σε ΑΕ

1993

Ίδρυση του Γραφείου Αθηνών

1994

Ίδρυση της ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

1996

Δημιουργία των πρώτων θυγατρικών εκτός Ελλάδος

1999

Διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας με την είσοδο των πρώτων στρατηγικών και θεσμικών επενδυτών

2001

Εγκατάσταση των υπηρεσιών διοίκησης στο νέο ιδιόκτητο κτίριο 3.200 τμ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

2002

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

2003

Δημιουργία της i4G (Incubator for Growth) στη Θεσσαλονίκη, της πρώτης ελληνικής ιδιωτικής θερμοκοιτίδας αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων

2004

Επέκταση του δικτύου της εταιρίας στη Σερβία και τη Ρουμανία

2005

Βράβευση της i4G ως η "Καλύτερη Νέα Θερμοκοιτίδα για το 2005" σε διεθνή διαγωνισμό

2007

Σύναψη πολυετούς σύμβασης με μεγάλο ελληνικό τραπεζικό όμιλο για την υποστήριξη σε προγράμματα του ΕΣΠΑ

2009

Ο Όμιλος  ξεπερνά για πρώτη φορά τα 15 εκατ. € σε κύκλο εργασιών, υλοποιώντας έργα σε πολλές χώρες και καταξιώνοντας ένα διεθνές “Brand name”

2011

Ένταξη σε ένα ευρώ δίκτυο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αποκρατικοποιήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών

2012

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την κορυφαία γερμανική συμβουλευτική εταιρεία, Roland Berger

2013

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 800 χιλ. €