Κώδικας δεοντολογίας
Κώδικας Δεοντολογίας

Αναπόσπαστη πολιτική στις υπηρεσίες μας αποτελεί η εφαρμογή του ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ και των ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) του οποίου η εταιρία μας είναι μέλος.


 ΣΕΣΜΑ