Διαχείριση διαδικασιών
Management Consulting
Κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος, η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ διαθέτει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη συμβουλευτική διοίκησης και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  Η δραστηριοποίησή μας επικεντρώνεται σε θέματα, όπως:

1. Συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα
         Τεχνική υποστήριξη για ΕΣΠΑ - Αναπτυξιακό Νόμο - Προγράμματα ΕΤΕΑΝ

2. Ενίσχυση προώθησης της απασχόλησης
         Υλοποίηση προγραμμάτων Υπουργείου Απασχόλησης (ΟΑΕΔ, ΕΚΑΕ, ΕΙΕΑΔ)

3. Προϊοντική προσέγγιση για υπηρεσίες μέσω τραπεζών
         Outsourcing: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων των
         Διαρθρωτικών Ταμείων σε τράπεζες
         Λειτουργία One Stop Shop για λογαριασμό πελατών

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων
         Αναδιάρθρωση δανείων
         Επιχειρηματικός σχεδιασμός βιώσιμων ταμειακών ροών
         Ριζική αναδιοργάνωση λειτουργιών και διαδικασιών
         Τεχνική υποστήριξη - διαπραγματεύσεις με πιστωτές


Ενδεικτικά Εργα
  • Τεχνικός σύμβουλος Eurobank στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Γ’ΚΠΣ & ΕΣΠΑ)
  • Τεχνικός Σύμβουλος διαχείρισης και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων πελατών της Τράπεζας Πειραιώς, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ Β’
  • Τεχνικός Σύμβουλος Eurobank, στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
  • Τεχνικός Σύμβουλος Alpha Bank, στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
  • Τεχνικός Σύμβουλος Eurobank στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων
  • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε 15 επιχειρήσεις με προσωπικό >50 ατόμων, στα πλαίσια της αντίστοιχης πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
  • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε 15 κλαδικούς φορείς, στα πλαίσια της αντίστοιχης πρόσκλησης Α’ του ΕΙΕΑΔ
  • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε >400 επιχειρήσεις με προσωπικό 1-49 ατόμων, στα πλαίσια της αντίστοιχης πρόσκλησης Β’ του ΕΙΕΑΔ
  • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε 40 επιχειρήσεις με προσωπικό <49 ατόμων, στα πλαίσια της αντίστοιχης πρόσκλησης Γ’ του ΕΙΕΑΔ


ΕΠΑΦΕΣ

Αγης ΡαίδηςΠαναγιώτης Ραΐδης email me
Διευθυντής
Θεσσαλονίκη
phone me 2310 804000
  
Δημήτρης ΑγγέληςΕλίνα Ζεμπίλη  email me
Διευθύντρια
Αθήνα
phone me 211 1001600

Πελατολόγιο
Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο