Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Συγχωνεύσεις, Αποτιμήσεις, Εξαγορές

Στα πρόθυρα της 2ης δεκαετίας του 21ου αιώνα και της εξόδου από την χρηματοπιστωτική κρίση, συνεχίζει να είναι επίκαιρη η βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν νέα συστήματα διοίκησης και τεχνολογίες με γνώμονα τη δραστική αύξηση του επιπέδου ποιότητας της υπηρεσίας τους, να εφαρμόσουν προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής και των πολιτικών, την μείωση του κόστους, την αποδοτικότητα των διαδικασιών και την αύξηση της απόδοσης του οργανισμού, τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, τη διεθνοποίηση δραστηριοτήτων, τη προτυποποίηση, την εισαγωγή καινοτομίας και την αυτοματοποίηση.

Ενδεικτικά Εργα
  • Στρατηγική
  • Χρηματοδότηση & αξιολόγηση έργων/προγραμμάτων
  • Διαχείριση Διαδικασιών & Συστήματα Διοίκησης
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Διαχείριση Προγραμμάτων & Έργων

ΕΠΑΦΕΣ

Θεόδωρος ΣερεμετάκηςΓιάννης Μπίτζης   email me
Διευθυντής
Αθήνα
phone me 211 1001600
  
Πελατολόγιο
Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο