Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 66.Πρώτη Προηγούμενη 7891011121314 Επόμενη Τελευταία
12-04-2013
Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών, «Συνεργώ στην Απασχόληση»
12-04-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) Το Δήμο Σερρών Την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) Το Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών Το Επιμελητήριο Σερρών Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών Το ΚΕΚ Εύβουλος Το ΚΕΚ INV+ Το ΚΕΚ ΓΗ Την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.   στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξη...
19-02-2013
Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης- "Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη"
19-02-2013
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» στην οποία συμμετέχει η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. αναλαμβάνοντας τις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»- Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης...
15-02-2013
Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Χ.Ε.Υ) ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
15-02-2013
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιούσιας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ) προχώρησε στις 05/02/2013 στην ανακοίνωση και έναρξη της διαδικασίας για την αξιοποίηση μέσω πώλησης πέντε (5) επιλεγμένων Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης (Χ.Ε.Υ) της Αττικής Οδού, και πιο συγκεκριμένα τα εξής:(1) Χ.Ε.Υ Α.Κ ΚΥΜΗΣ(2) Χ.Ε.Υ Α.Κ Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ(3) Χ.Ε.Υ Α.Κ ΚΑΝΤΖΑΣ(4) Χ.Ε.Υ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ(5) Χ.Ε.Υ Α.Κ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΣ...
15-01-2013
Πρόγραμμα ««Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου και Υπηρεσιών»
15-01-2013
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ στις 14/01 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου και Υπηρεσιών» μέσω του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων. Με το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου και Υπηρεσιών» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 20.000 ευρώ έω...
19-11-2012
Απασχόληση με σύμβαση έργου
19-11-2012
Η «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο στελέχη. Αντικείμενο: • τη Διαχείριση και τον Συντονισμό της Πράξης, και • τη Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας. Οι συμβάσεις έργου θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των Δράσεων που έχει αναλάβει η «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» για την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρημα...
30-03-2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ CLUSTERS ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ Ν 3908/11
30-03-2012
Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 30η Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα, αντί της 30ης Απριλίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στα παρακάτω site: www.yppo.gr,  www.ependyseis.gr,  www.antagonistikotita.gr.


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί