Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 67 έως 72.Πρώτη Προηγούμενη 89101112131415 Επόμενη Τελευταία
30-03-2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»
30-03-2012
Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 18η Μαΐου 2012 ημέρα Παρασκευή, αντί της 2ης Απριλίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στα παρακάτω site: www.yppo.gr,  www.espa.gr ,  www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr.
27-02-2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» και τροποποίηση του οδηγού
27-02-2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του οδηγού της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 2η Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα, αντί της 20ης Μαρτίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στα παρακάτω site:...
01-02-2012
Ενεργοποίηση 3 δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ
01-02-2012
Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τις 3 δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ, οι οποίες βρίσκονται ήδη στην αγορά. Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους επιχειρηματικών/ επενδυτικών σχεδίων στις θεματικές ενότητες: 1) του τουρισμού, της αφαλάτωσης, της διαχείρισης των απορριμμάτων, των πράσινων υποδομών, των πράσινων εφαρμογών και των ΑΠΕ, 2) της εξωστρέφειας και 3) της καινοτόμας επιχ...
31-01-2012
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εναλλακτικός Τουρισμός»
31-01-2012
Νέα παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 24:00, αντί της 31ης Ιανουαρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στα παρακάτω site: www.yppo.gr, www.espa.gr, www.antagonist...
13-01-2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων – Δράση 1 &2» και τροποποίηση του οδηγού
13-01-2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του οδηγού του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και ...
11-01-2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εναλλακτικός Τουρισμός» και τροποποίηση του οδηγού
11-01-2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του οδηγού της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη, αντί της 15ης Δεκεμβρίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στα παρακάτω site: www.yppo.gr, www.espa.gr, www.antagonistikotita...


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί