Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 73 έως 78.Πρώτη Προηγούμενη 910111213141516 Επόμενη Τελευταία
23-12-2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών»
23-12-2011
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ στις 21/12 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών» μέσω του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, που σκοπό έχει την ενίσχυση των μεταφορικών επιχειρήσεων. Με το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης απ...
21-12-2011
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α – Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
21-12-2011
Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, για τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο και ορίζει νέα καταληκ...
18-10-2011
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων: Δράση 2
18-10-2011
Η συγκεκριμένη Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις (με ημερομηνία έναρξης πριν την 1/1/2011) οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 5 εργαζομένους (σε ΕΜΕ).  Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 10.000 έως 20.000 ευρώ ή από 10.000 έως 35.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια στα τα οποία προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης απασχόλησης. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέχρι τις 15.1.2012.
18-10-2011
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων: Δράση 1
18-10-2011

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματικά σχέδια ανέργων ή επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/1/2011). Eνισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 10.000 έως 20.000 ευρώ ή από 10.000 έως 35.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια στα οποία προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης απασχόλησης. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις μέχρι τις 15.1.2012.

17-10-2011
Νέα παράταση στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
17-10-2011
Νέα παράταση στην ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:00. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στα παρακάτω site: www.ypoian.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr.
25-05-2011
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
25-05-2011

ΔHMOΣIEYΘHKE χθες το πρόγραμμα «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων, που επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών.Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Oι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από τις 15.7.2011 μέχρι τις 30.9.2011.RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί