Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 85 έως 90.Πρώτη Προηγούμενη 1112131415161718 Επόμενη Τελευταία
01-04-2011
Εναλλακτικός Τουρισμός
01-04-2011
Μέσω του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός", που πρόκειται άμεσα να προκηρυχτεί, θα ενισχυθούν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και έχουν έναρξη πριν τις 01/01/2010.
Ο προϋπολογισμός μπορεί να κυμανθεί από 15.000 € έως και 400.000 €. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%.
31-03-2011
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
31-03-2011

Στις 23/03/2011 προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».
Το ύψος του προϋπολογισμού μπορεί να κυμανθεί από €20.000,00 έως €300.000,00 ευρώ κατά περίπτωση. Η δημόσια χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών

14-03-2011
Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον
14-03-2011

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκ. €, με πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.
Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 01.02.2011 και μέχρι τις 16.05.2011.

08-03-2011
'Εργο του ΥΠΟΜΕΔΙ στους Ευρωσυμβούλους
08-03-2011
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ" στις 8/03/2011
24-02-2011
Πράσινος Τουρισμός
24-02-2011
Καταληκτική ημερομηνία 31.03.2011. Επιδοτεί δράσεις για την ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 30.000.000 €.
21-02-2011
Επενδύσεις στα ΦΒ με το κλειδί στο χέρι
21-02-2011
Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., έχοντας αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία τα τελευταία χρόνια στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Πράσινης Ανάπτυξης, αναλαμβάνει την υποστήριξη σας, για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων βημάτων από την αδειοδοτική διαδικασία μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών στην εγκατάστασή σας. Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE ...


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί