Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 13 έως 18.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Επόμενη Τελευταία
09-10-2017
ΜΕΤΡΟ 3.1.8 Υγεία και Ασφάλεια ΜΕΤΡΟ 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους
09-10-2017
ΜΕΤΡΟ 3.1.8 Υγεία και Ασφάλεια ΜΕΤΡΟ 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους
28-06-2017
Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)
28-06-2017
Προκήρυξη: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν) Δράση 4.2.2
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 12/10/2017
08-06-2017
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β' Κύκλος
08-06-2017
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ Προκήρυξη 08/06/2017
Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
10-04-2017
«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
10-04-2017
Στις 04/04/2017 δημοσιεύτηκαν με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης αναμένεται εντός του 2ου 10ημέρου του Απριλίου.
21-03-2017
"Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"
21-03-2017
Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στη νέα Δράση "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"
28-02-2017
Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)
28-02-2017
Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί