Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 25 έως 30.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Επόμενη Τελευταία
28-02-2017
Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
28-02-2017
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.
28-02-2017
Σύγχρονη Μεταποίηση - Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
28-02-2017
Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ
16-12-2016
Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
16-12-2016
Παράταση στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
04-11-2016
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων Β' Κύκλος
04-11-2016
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας
01-11-2016
Αναβάθμιση εταιριών Franchising
01-11-2016
Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise
31-10-2016
Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας
31-10-2016
Η δράση έχει ως στόχο την ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί