Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 36.Πρώτη Προηγούμενη 23456789 Επόμενη Τελευταία
31-10-2016
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β' Κύκλος
31-10-2016
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέργων ή ελευθέρων επαγγελματιών
17-10-2016
Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
17-10-2016
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη
17-10-2016
Σύγχρονη Μεταποίηση
17-10-2016
Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ
13-10-2016
"Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"
13-10-2016
Η δράση έχει ως βασικό της στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
10-10-2016
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Καθεστώς "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού"
10-10-2016
Ταχεία ένταξη επιχειρήσεων κάθε τύπου, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων για μηχανολογικό εξοπλισμό
10-10-2016
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους"
10-10-2016
Δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί