Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 37 έως 42.Πρώτη Προηγούμενη 345678910 Επόμενη Τελευταία
10-10-2016
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ"
10-10-2016
Ιδιαίτερη ενίσχυση νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω αυξημένων παροχών
10-10-2016
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»
10-10-2016
Ενίσχυση επιχειρήσεων κάθε τύπου, για το πλήρες εύρος των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ).
03-10-2016
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
03-10-2016
Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έδωσε στη δημοσιότητα το θεσμικό πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στα πλαίσια του νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Σημειώνεται ότι πολλές πτυχές/παράμετροι του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα οριστικοποιηθούν μέσω σχετικών διευκρινιστικών ανακοινώσεων/τροπολογιών του Υπουργείου.
15-02-2016
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
15-02-2016
ΔHMOΣIEYΘHKE στις 11/02/2016 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , συνολικής χρηματοδότησης 50.000.000€...
15-02-2016
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
15-02-2016
ΔHMOΣIEYΘHKE στις 11/02/2016 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , συνολικής χρηματοδότησης 120.000.000€...
15-02-2016
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
15-02-2016
ΔHMOΣIEYΘHKE στις 11/02/2016 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , συνολικής χρηματοδότησης 130.000.000€...


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί