Νεοφυής Επιχειρηματικότητα ( 15/02/2016 )

ΔHMOΣIEYΘHKE στις 11/02/2016 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , συνολικής χρηματοδότησης 120.000.000€. Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 έως 60.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στους διαδικτυακούς τόπους www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 27/04/2016.

Επισυναπτόμενο αρχείοΠερισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί