Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ( 03/10/2016 )

Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έδωσε στη δημοσιότητα το θεσμικό πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στα πλαίσια του νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη.

Έναρξη εργασιών μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι πολλές πτυχές/παράμετροι του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα οριστικοποιηθούν μέσω σχετικών διευκρινιστικών ανακοινώσεων/τροπολογιών του Υπουργείου.


Επισυνάπτεται αρχείο


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί