Δημιουργία Θερμοκοιτίδων για την ενίσχυση start‐up στις ΤΠΕ στον τομέα παροχής υπηρεσιών και διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση ( 28/02/2017 )

Στόχος είναι η δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας νέων επιχειρήσεων οι οποίες θα κληθούν να σχεδιάσουν και να παράξουν εξειδικευμένα και ολοκληρωμένα προϊόντα τα οποία δύναται να καλύπτουν ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης με απώτερο στόχο την απόκτηση μεριδίου τη ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης 1ο Τρίμηνο 2017.
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη): 5.000.000€
Επιλέξιμες Δαπάνες
1) Ανακατασκευή κτιρίου και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
2) Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και μέσων
3) Εξειδικευμένη τεχνική & επιστημονική υποστήριξη (συμβουλευτική, mentoring) στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. της θερμοκοιτίδας.
4) Κόστος κατάθεσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
5) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές/διεθνείς εκθέσεις


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί