"Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" ( 21/03/2017 )

Από 23/3/2017 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στη νέα Δράση "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ", με διάρκεια υποβολής έως την 17/5/2017 και ενίσχυση που φτάνει έως και το 80% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τα είδη των εργασιών. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:
1.Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
2.Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς,
3.Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι ερευνητικοί οργανισμοί & επιχειρήσεις, μεμονωμένα ή συνδυαστικά.»


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί