«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» ( 10/04/2017 )

Στις 04/04/2017 δημοσιεύτηκαν με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης αναμένεται εντός του 2ου 10ημέρου του Απριλίου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 250 εκατ. €.
Το Μέτρο αποτελείται από 3 δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 4.2.1 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
ΔΡΑΣΗ 4.2.2 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικά προϊόντα μη γεωργικά
ΔΡΑΣΗ 4.2.3 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες (Περιλαμβάνονται και τελικά προϊόντα μη γεωργικά)
Δικαιούχοι για τη Δράση 4.2.1 είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, 
Δικαιούχοι για τη Δράση 4.2.2 είναι όλες πλην τις μεγάλες επιχειρήσεις και
Δικαιούχοι για τη Δράση 4.2.3 οι επαγγελματίες αγρότες.»


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί