Επιχειρούμε Έξω ( 10/10/2017 )

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μεταποιητικών μικρομεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση τη εξωστρέφειας τους, τη συμμετοχή τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης: Αναμένεται να προκηρυχτεί μέσα στον Οκτώβριο
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μεταποιητικές ΜμΕ
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 30.000.000€
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας και επιχειρηματικές αποστολές. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά:
1. είτε στην προώθηση υπαρχόντων προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές,
2. είτε στην προώθηση νέων προϊόντων της επιχείρησης σε αγορές που ήδη δραστηριοποιείται.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας: • Κόστος συμμετοχής • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και εξοπλισμός αυτού • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων • Διερμηνεία – γραμματειακή υποστήριξη • ‘Αλλες δαπάνες σχετικές με την έκθεση Συμμετοχή σε Επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό: • Κόστος εγγραφής/συμμετοχής • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα συμμετέχει στην επιχειρηματική αποστολή, • Κόστος ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων • Κόστος παρουσίασης της εταιρίας και οργάνωσης εξατομικευμένων B2B συναντήσεων • Διερμηνεία – γραμματειακή υποστήριξη • Κόστος μεταφοράς δειγμάτων • ‘Αλλες δαπάνες σχετικές με την αποστολή (στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο διοργανωτικό κόστος συμμετοχής).


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί