Νέος "κουμπαράς" Κατσέλη με 10 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις ( 07/01/2010 )

Με ένα πρόγραμμα-μαμούθ ύψους 2 δισ. ευρώ η κυβέρνηση θα παρέχει εγγύηση και θα επιδοτεί τα δάνεια που θα λάβουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές και ότι θα συντηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα έχει ήδη λάβει το πράσινο φως από την Ε.Ε. και προβλέπει παροχή εγγύησης του δημοσίου για το 90% του κεφαλαίου καθώς και επιδότηση του επιτοκίου.

Το πρόγραμμα θα τρέξει η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη που ετοιμάζει και μια επιπλέον ένεση ρευστότητας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του ΤΕΜΠΜΕ κατά 8 δισ. ευρώ τα οποία θα μεταφερθούν από το «πακέτο» ενίσχυσης των τραπεζών ούτως ώστε να δοθούν περισσότερα δάνεια με ενίσχυση του δημοσίου για την αποπληρωμή τους και με επιδότηση του επιτοκίου.

Το «ευρωπαϊκό» πρόγραμμα των εγγυημένων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ θα έχει 2 σκέλη:

- Το πρώτο σκέλος θα αφορά την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου για δάνεια που συνάπτουν οι επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό του δανείου για κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το ετήσιο μικτό μισθολογικό κόστος της, ενώ το ύψος της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου μπορεί να φθάσει έως 90% του παρεχόμενου δανείου.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά την επιδότηση επιτοκίου, ώστε να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Το συνολικό ποσό για τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου και τις επιδοτήσεις επιτοκίου ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος φθάνει μέχρι το τέλος του 2010. Ο χρονικός ορίζοντας παροχής της εγγύησης του Δημοσίου σε αυτή την κατηγορία των δανείων ορίζεται στα 4 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για 1 χρόνο ακόμη, ενώ ο χρονικός ορίζοντας της επιδότησης του επιτοκίου ορίζεται έως 31-12-2012.

Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση θα είναι:

- Να μην ήταν προβληματική μέχρι τις 01/07/2008 και

- να μην προβεί σε μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας της.

Το σχέδιο για τα ευρωπαϊκά δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ αλλά και την αύξηση του προϋπολογισμού του ΤΕΜΠΜΕ κατά 8 δισ. ευρώ θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς που δρομολογεί το υπουργείο Οικονομίας (Πηγή: capital.gr).Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί