Προκηρύξεις ενισχύσεων 500 εκατ: Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου o δεύτερος κύκλος του προγράμματος ( 19/01/2010 )

Ταχύτερη αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων του ΕΣΠΑ, διαφανέστερες διαδικασίες διαχείρισης και ταχύτερη πληρωμή των επιδοτήσεων επιδιώκει το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανοίγοντας νέο κύκλο διαπραγμάτευσης με τις εμπορικές τράπεζες.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Σταύρος Αρναουτάκης εν όψει της προκήρυξης του β΄ κύκλου των ενισχύσεων ΜΜΕ του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της μεταποίησης επιχειρεί την απλοποίηση των όρων ένταξης στο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει και ένα κύκλο διαπραγματεύσεων με τις εμπορικές τράπεζες οι οποίες λειτουργούν, όπως είναι γνωστό, ως ενδιάμεσοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα συλλέγοντας, αξιολογώντας και ολοκληρώνοντας τις εγκεκριμένες επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές τράπεζες το ΥΠΟΙΑΝ επιδιώκει:
* Την περαιτέρω απλούστευση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της κάθε επενδυτικής πρότασης.
* Τη συρρίκνωση του χρόνου αξιολόγησης του κάθε επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται.
* Την ταχεία αποπληρωμή της κοινοτικής επιδότησης σε επενδύσεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο στον προκαθορισμένο χρόνο.
* Τη σαφή υπόμνηση σε κάθε υποψήφιο επενδυτή ότι η κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου σε μια συγκεκριμένη τράπεζα δεν προϋποθέτει ότι αυτός θα πρέπει να δανειοδοτηθεί ή να έχει άλλους είδους παροχές από τη συγκεκριμένη τράπεζα παρά μόνο εάν το επιθυμεί. Αυτό εμπεριέχει ακόμη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επαναδιαπραγμάτευση αυτή των όρων κρίθηκε απαραίτητη αφού υπήρξαν καταγγελίες από υποψήφιους επενδυτές για απροθυμία κάποιων τραπεζών να βοηθήσουν πελάτες, και αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση των επενδύσεων και τον τρόπο βαθμολόγησης των προτάσεων.
 
Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ενισχύσεων ΜΜΕ μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και πρόσθετες υποχρεώσεις για διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης.

Σαφής πρόθεση του ΥΠΟΙΑΝ για το ΕΣΠΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου είναι η σημαντική απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τη δημιουργία, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων βάσει του νόμου 3614/2007, με στόχο την επιτάχυνση εφαρμογής τους και τη στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Μεγάλη σημασία δίνεται στη βελτίωση της ταχύτητας των διαδικασιών έγκρισης των προτάσεων και της αποκέντρωσης των διαδικασιών.

Η όλη πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του ΥΠΟΙΑΝ για το ΕΣΠΑ με στόχο τον επαναπροσανατολισμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προς την κατεύθυνση των «πράσινων» δραστηριοτήτων, της παραγωγικής αναδιάρθρωσης, της καινοτομίας και των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και της δημιουργίας καλύτερων θέσεων εργασίας, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2010 σε στενή διαβούλευση με όλα τα υπουργεία, τις τοπικές αρχές και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αλλαγές στον επενδυτικό νόμο Προβλήματα δυσλειτουργίας έχουν καταγραφεί και στην υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων του αναπτυξιακού νόμου ο οποίος βρίσκεται επίσης σε διαδικασία αναθεώρησης. Μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας, το ΥΠΟΙΑΝ εντοπίζει προβλήματα στους μηχανισμούς αξιολόγησης των προτάσεων. Στο πλαίσιο των προσαρμογών που επιχειρούνται στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η κυκλική αλλαγή των υπαλλήλων που απασχολούνται στις υπηρεσίες έγκρισης και ελέγχου των επιδοτούμενων πολλές φορές με εκατ. ευρώ επιχειρήσεων. Επίσης εξετάζονται αλλαγές που θα περιορίσουν τις συναλλαγές και την επικοινωνία με τους επενδυτές. Για παράδειγμα εξετάζεται να καταργηθεί το δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων σε περίπτωση ελλιπούς φακέλου. Αν ένας φάκελος επενδυτικής πρότασης δεν είναι ολοκληρωμένος, η πρόταση θα επιστρέφεται και θα υποβάλλεται εκ νέου ύστερα από δύο μήνες όταν θα έχει αλλάξει και ο υπάλληλος που θα την παραλάβει. Στα άμεσα μέτρα και στην κατεύθυνση της μείωσης της... αναμονής που σήμερα στον αναπτυξιακό ξεπερνά το χρόνο, προωθείται η αύξηση του δυναμικού των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και η δημιουργία ειδικών γραφείων υποδοχής αιτήσεων για συγκεκριμένα είδη επενδύσεων (π.χ. φωτοβολταϊκά). Τέλος θέλοντας να διορθώσει κάπως το πρόβλημα της καθυστέρησης καταβολής των επιδοτήσεων το υπουργείο Οικονομίας θα καταβάλει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το ποσό των 300 εκατ. ευρώ τα οποία θα μοιραστούν ως εξής: Tα 150 εκατ. ευρώ για ολοκληρωμένες επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και τα υπόλοιπα 150 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις ΜΜΕ μέσω του Γ΄ ΚΠΣ. (Πηγή: naftemporiki.gr)


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί