Ένεση €800 εκατ. κάθε μήνα στην αγορά ( 17/02/2010 )

Εκταμιεύσεις πάνω από 800 εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις ενισχύσεις των επιχειρήσεων υποσχέθηκε η υπουργός Οικονομία Λούκα Κατσέλη θέτοντας υψηλό στόχο να φθάσει η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ στο 15% του προϋπολογισμού στο τέλος του χρόνου.

Παράλληλα ανακοίνωσε την κατάθεση και ψήφιση από τη Βουλή το Μάιο του νέου Αναπτυξιακού νόμου, την ψήφιση μέχρι τον Απρίλιο του νόμου για την επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς και την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τα υπουργεία μέχρι το τέλος Μαρτίου. Παρουσιάζοντας τον προγραμματισμό των Αναπτυξιακών δράσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2010 η κ. Κατσέλη δεσμεύτηκε, σχετικά με το ΕΣΠΑ, ότι: - μέχρι τέλος Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του προγράμματος ελευθέρων επαγγελματιών ύψους 70 εκατ. ευρώ - ολοκληρώνεται η αξιολόγηση προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας ύψους 70 εκατ. ευρώ - ολοκληρώνεται στα τέλη Απριλίου η αξιολόγηση της πρώτης φάσης του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ - μέχρι τον Μάρτιο δημοσιεύεται η δεύτερη φάση του προγράμματος στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ - εντός του Μαρτίου προκηρύσσονται δύο προγράμματα για την πράσινη επιχειρηματικότητα συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ - προωθείται ο σχεδιασμός συνολικών δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με κλαδική στόχευση, και η ενίσχυση των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, έρευνας και καινοτομίας με μικτή χρηματοδότηση από εθνικούς και άλλους πόρους.

Επίσης, η υπουργός υπογράμμισε πως κάθε άλλο παρά υπήρξε πάγωμα εγκρίσεων. Παραθέτοντας μάλιστα τα σχετικά στοιχεία η κ. Κατσέλη έκανε λόγο για «ένεση» στην αγορά ύψους 2,3 δισ. ευρώ στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου του 2009 μέχρι 10 Φεβρουαρίου του 2010. Ειδικότερα: - 2,289 δισ. ευρώ εγκρίσεις χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν υπογραφεί από το ΥΠΟΙΑΝ από 1/11/2009 μέχρι 11/2/2010 ενώ 1,5 δισ. ευρώ εγκρίσεις χρηματοδότησης υπογράφηκαν μόνον τις τελευταίες 40 ημέρες.
- Πάνω από το 80% από αυτούς τους πόρους, δηλαδή 1,8 δισ. ευρώ, έχει διοχετευθεί στην Περιφέρεια.
- Πάνω από το 25%, δηλαδή 570 εκατ. ευρώ, έχει διοχετευθεί σε άμεσες επιχορηγήσεις προς επιχειρήσεις, εκ των οποίων 240 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 228 εκατ. ευρώ για τον αναπτυξιακό νόμο, 52 εκατ. ευρώ για το ΤΕΜΠΜΕ κ.ά.
- Από το σύνολο των 2,289 εκατ. ευρώ, τα 1,638 δις ευρώ αφορούν εγκρίσεις για συγχρηματοδοτούμενα έργα ενώ τα υπόλοιπα 651,51 εκατ. ευρώ, αφορούν το εθνικό σκέλος.

Παράλληλα, η υπουργός ανακοίνωσε τη σταδιακή αξιολόγηση αιτήσεων για την ένταξη επιχειρήσεων άνω των 4.000 στον Αναπτυξιακό νόμο εντός του πρώτου εξαμήνου και την αποπληρωμή οφειλών προς επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί.

Στην τόνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας θα συμβάλει εξ άλλου, όπως ανέφερε η υπουργός, και η ενεργοποίηση δράσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με ενεργοποίηση πόρων ύψους 100 εκατ. ευρώ εντός του επόμενου διμήνου, αλλά και η αντίστοιχη προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων για περιβαλλοντικές δράσεις, αστικές αναπλάσεις, έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Πλέον αυτών το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προωθεί την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΤΕΜΠΕ και συνεργασιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ειδικότερα και όσον αφορά στο ΤΕΜΠΕ προβλέπεται ο σχεδιασμός νέων στοχευμένων προγραμμάτων, η επέκταση εφαρμογής και σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, αλλά και η ενίσχυση των προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (πηγή: capital.gr).


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί