Δάνεια 2 δισ. ευρώ για φόρους, εισφορές και προμήθειες ( 08/03/2010 )

Δύο νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ θα δοθούν από το ΤΕΜΠΜΕ. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, εγγυημένων από το ΤΕΜΠΜΕ για την εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Προβλέπει την κάλυψη έως του 100% των υποχρεώσεων και θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (έτσι θα είναι και επιλέξιμες από το σχετικό νόμο για τη ρύθμιση των οφειλών). Επίσης, αφορά σε οφειλές βεβαιωμένες έως τις 28 Φεβρουαρίου και η ισχύς του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Μπορούν να ενταχθούν σε αυτό μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων και κάθε είδους σύστασης (ατομικές, Ο.Ε.) που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα, έχουν κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 10 εκατ. ευρώ και είναι προβληματικές. Εξαιρούνται όσες συμμετείχαν στην πρώτη φάση εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ και όσες συμμετείχαν στη δεύτερη φάση με προσωπικό άνω των 10 ατόμων, αλλά και όσες χαρακτηρίζονται προβληματικές με βάση κοινοτικούς κανονισμούς.

Το δάνειο θα κυμαίνεται από 5.000 έως 100.000 ως εξής:
- Για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 εργαζόμενους, δάνειο έως 40.000 ευρώ
- Από 5 έως 20 εργαζόμενους, δάνειο έως 70.000 ευρώ
- Από 20 έως 50 εργαζόμενους, δάνειο έως 100.000 ευρώ Το ποσό του δανείου θα δίνεται αυτόματα στις εφορίες ή τα ασφαλιστικά ταμεία και η διάρκειά του θα είναι εξαετής με διετή περίοδο χάριτος όπου ο δικαιούχος θα πληρώνει μόνο τους τόκους.
Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% του δανείου ενώ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ οι τράπεζες δύνανται να ζητήσουν εξασφαλίσεις για το 10% του ποσού.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την κάλυψη αγορών πρώτων υλών και άυλων αγαθών από προμηθευτές, είτε πληρώνονται με καθυστέρηση είτε με δίγραμμες επιταγές. Το πρόγραμμα λήγει στο τέλος του 2011 και περιλαμβάνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε είδους που απασχολούν έως 50 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. Εξαιρούνται όσες συμμετείχαν στην πρώτη φάση εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ και όσες συμμετείχαν στη δεύτερη φάση με προσωπικό άνω των 10 ατόμων, αλλά και όσες χαρακτηρίζονται προβληματικές με βάση κοινοτικούς κανονισμούς.
Το ποσό του δανείου ξεκινά από 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει σωρευτικά τα 300.000 ευρώ, ποσά που θα καταβάλλονται αυτόματα στους προμηθευτές βάσει τιμολογίων. Η διάρκειά του θα είναι εξαετής με διετή περίοδο χάριτος όπου ο δικαιούχος θα πληρώνει μόνο τους τόκους.
Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% του δανείου ενώ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ οι τράπεζες δύνανται να ζητήσουν εξασφαλίσεις για το 10% του ποσού. Το επιτόκιο και στα δύο προγράμματα θα φτάνει έως το 6% (Euribor 6μήνου συν περιθώριο 4 με 5 μονάδες). Κανένα εκ των δύο προγραμμάτων δεν συνδέει την παροχή εγγυήσεων με την απασχόληση και τις απολύσεις.

Εκτιμάται ότι συνολικά 100.000 επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα αυτά (πηγή capital.gr).


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί