Οι άνθρωποι
Το ανθρώπινο δυναμικό

Το πιο πολύτιμο στοιχείο του "κεφαλαίου" της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ είναι οι άνθρωποι.  Η πάγια πολιτική της εταιρίας να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία της.


Δυναμικές διαδικασίες επιλογής έχουν σαν αποτέλεσμα η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ να στελεχώνεται από προσωπικό που διακρίνεται για την εμπειρία, το μορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητές του. Η πλειοψηφία των στελεχών της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ είναι μηχανικοί και οικονομολόγοι με εμπειρία και εξειδίκευση κατάλληλη για όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία. Τα περισσότερα στελέχη διαθέτουν επίσης μεταπτυχιακούς τίτλους, ενώ σημαντικός αριθμός από αυτά διαθέτει προϋπηρεσία σε διεθνείς οργανισμούς και εταιρίες του εξωτερικού.

...περισσότερα

Διοίκηση
Πάρις Κοκορότσικος Πάρις Κοκορότσικος
Πρόεδρος ΔΣ & Δ. Σύμβουλος

Στάθης Ταυρίδης Στάθης Ταυρίδης
Αντιπρόεδρος ΔΣ & Δ.Σύμβουλος

   

Επικοινωνία:
Αθήνα     phone us 211 1001600 email us
Θεσ/νίκη phone us 2310 804000 email us