πληροφορική
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Οι επιχειρήσεις της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Νέων Μέσων συνεισφέρουν σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ αποτελούν αξιόλογο παράγοντα παραγωγής καινοτομίας και νέων υπηρεσιών. Η βαθμιαία ανάπτυξη του ρυθμού αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών από πολίτες και επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη και τη σύγκλιση των τεχνολογιών καθώς και τις σημαντικές επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, δίνουν στον κλάδο σημαντικές προοπτικές εντός Ελλάδας, στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης αλλά και στις νέες μεγάλες αγορές της Ανατολής.

Ο Όμιλος Euroconsultants όντας και ο ίδιος επενδυτής στον κλάδο, έχει να επιδείξει πλούσια εμπειρία έργων σε πολλαπλές συμβουλευτικές υπηρεσίες.  Μάλιστα ο συνδυασμός της εμπειρίας αυτής με την αλματώδη ανάπτυξη των αγορών της ΝΑ Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, στις οποίες ο Όμιλος έχει πολυετή παρουσία και δραστηριότητα, θέτουν την εταιρία σε υψηλή ανταγωνιστική θέση συμβουλευτικού εταίρου για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Ενδεικτικά Εργα
  • Στρατηγική Χρηματοοικονομική & Χρηματοδότηση
  • Διαχείριση Διαδικασιών & Συστήματα Διοίκησηςς
  • Διαχείριση Καινοτομίας
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Διαχείριση Προγραμμάτων & Έργων

ΕΠΑΦΕΣ

Νατάσσα ΚουφάκηΝατάσα Κουφάκηemail me
Θεσσαλονίκη
phone me 2310 804000
  
Δημήτρης ΑγγέληςΔημήτρης Αγγέλης   email me
Αθήνα
phone me 211 1001600

Πελατολόγιο
Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο