Συνεργασίες δημόιου και ιδιωτικού τομέα
Συνεργασίες Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ) αποτελούν σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αποσκοπούν στην εξασφάλιση αποτελεσματικού σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης υποδομών και παροχής υπηρεσιών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

 

Η υλοποίηση των Σ.Δ.Ι.Τ. μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα μοντέλα συνεργασιών όπως τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, τις συμβάσεις λειτουργίας δημοσίων υποδομών με αμοιβές διαθεσιμότητας, τις ανταποδοτικές συμβάσεις ανάπτυξης και εκμετάλλευσης δημοσίων ακινήτων κ.α.

 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ είναι: έργα αστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, κατασκευής δημοσίων κτιρίων και υποδομών, αξιοποίησης τουριστικών εγκαταστάσεων και λιμένων, συνεδριακών κέντρων, μονάδων ιατρικού τουρισμού, θεματικών πάρκων, αθλητικών κέντρων κ.α. 

 

Υπηρεσίες
  • Εντοπισμός και αξιολόγηση δυνητικών έργων
  • Σύνταξη Master Plans και επιχειρηματικών σχεδίων για την υλοποίηση έργων 
  • Υποστήριξη Επενδυτικών Σχημάτων ή Δημοσίων Φορέων στις διαδικασίες ωρίμανσης επιλεγμένων έργων και στις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή Επενδυτικών Σχημάτων
  • Εντοπισμός και προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών
  • Υποστήριξη Επενδυτικών Σχημάτων ή Δημοσίων Φορέων στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και υπογραφής σύμβασης έργων ΣΔΙΤ, καθώς και διαχείριση / παρακολούθηση της αποτελεσματικής υλοποίησής τους


ΕΠΑΦΕΣ

Θέμις Κοκορότσικοςemail meΘέμις Κοκορότσικος
Διευθυντής
Θεσσαλονίκη,
phone me 2310 804000
  
Ιωάννης ΜπίτζηςΓιάννης Μπίτζης  email me
Διευθυντής,
Αθήνα,
phone me 211 1001600