Στρατηγικές Συνεργασίες
Στρατηγικές συνεργασίες

Στρατηγικοί συνεργάτες της εταιρίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας είναι εξειδικευμένες εταιρίες, πανεπιστημιακοί φορείς ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις περιπτώσεις που η υλοποίηση ενός έργου απαιτεί σύνθεση γνώσης από διαφορετικά περιβάλλοντα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 

 • Το International Association of Science Parks (IASP) με έδρα τη Μάλαγα της Ισπανίας
 • Το International Entrepreneurship Academy
 • To Zernike Group, διαχειριστές επιστημονικών πάρκων, στην Ολλανδία
 • Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 • H Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Αιγαίου
 • Ο Όμιλος Εταιριών DEMCO
 • Η Τράπεζα Eurobank
 • Η Τράπεζα Πειραιώς
 • Η Τράπεζα Αττικής

 

Η αναπτυγμένη δικτύωση συνεργασιών της εταιρίας στο εξωτερικό, αλλά και η δικτύωσή της στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει σχέσεις συνεργασίας τα τελευταία 10 χρόνια με πάνω από 50 διεθνείς εταιρίες και οργανισμούς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.