Καινοτομία & Τεχνολογία

Με σχεδόν 25 χρόνια εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας τόσο σε διεθνές και εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικό, με τον ίδιο τον όμιλό της να αποτελεί επιτυχημένη πρακτική στο χώρο της καινοτομίας (i4G, ICTV, Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ κλπ.), η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. αποτελεί τον αξιόπιστο εταίρο  στη διαχείριση καινοτομίας.


Ενδεικτικά έργα
Διεθνή έργα υποδομών τεχνολογίας και καινοτομίας
  • Ερευνητικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Oman: Αναπτυξιακή Στρατηγική
  • Bahrain Education City: Business Plan
  • Τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση Θερμοκοιτίδων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Τουρκία
  • Υποστήριξη της βουλγαρικής κυβέρνησης στη δημιουργία ερευνητικών και τεχνολογικών πάρκων και θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας


Εθνικά έργα υποδομών τεχνολογίας και καινοτομίας
  • Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Μελέτη σκοπιμότητας, επιχειρησιακό σχέδιο, προκαταρκτικό Master Plan και τεχνική υποστήριξη
  • Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης (Thessaloniki ICT Technopolis): Μελέτη σκοπιμότητας, επιχειρησιακό σχέδιο
  • Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης:  στρατηγική και επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημιουργία των ερευνητικών κέντρων και της θερμοκοιτίδα
  • Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή- Agropolis: Μελέτη σκοπιμότητας, επιχειρησιακό σχέδιο

ΕΠΑΦΕΣ

Κων/νος Μάλαμας Νίκος Γιαννουλίδηςemail me
Διευθυντής,
Θεσσαλονίκη
phone me 2310 804000
Νίκος Φαφούτης
Αθήνα
phone me 211 1001600
Πελατολόγιο